Polyméry, voskovanie a čistenie podláh

Pokiaľ strojové čistenie podláh nezameriavame na odstraňovanie vápenatýcha cementových závojov, zbytky stavebných nečistôt a povlakov, vždy používame zásaditú chémiu. V prípade, že čistíme podlahy po stavebných činnostiach, musíme použiť kyslú chémiu. Pokiaľ svojim zákazníkom zaistíme strojové čistenie podláh, doporučíme im nechaťsi na podlahu naniesť vosk (priemyselný polymér). Túto fluatáciu resp. Voskovaním zakonzervujeme podlahu takým spôsobom, že už nedôjde k hlbšiemu znečisteniu podlahy. Na podlahu dávame prevažne vosk, ktorý je pololesklý alebo matný.

Dokážeme zaistiť aj: Hĺbkové, generálne, strojové čistenie posláh. Strojové umývanie a čistenie podláh, voskovanie a impregnácia podláh, strojové čistenie priemyselných podláhm umývanie a čistenie plášťov, stien budov a hál. Čistíme všetky typy podláh: betónové podlahy, podlahy s epoxidovou stierkou, zámkové dlažby, liate podlahy. Vyčistenie podlahy po stavbe, podlahy po maliaroch, silne znečistené po stavebnej činnosti a rekonštrukciách, podlahy chemicky znečistené. Ďalej dokážeme vyčistiť dlažbu – keramické podlahy, linolea, marmolea, plávajúce podlahy, drevené podlahy, priemyselné podlahy. Strojové čistenie liatych a priemyselných podláh vrátane škvŕn a šmúh od gumy. Umývame mastné a extrémne znečistené podlahy, čistíme podlahy po stavbe, podlahy po maliaroch, silne znečistené po stavebnej činnosti a rekonštrukciách, podlahy chemicky znečistené dod gumových šmúh a gumových kolečiek, podlahy znečistené od špárovacej hmoty, cementu a farieb, kvalitné strojové čistenie do hĺbky.

Hĺbkové, generálne, strojové čistenie podláh sme zaistili, vykonali alebo nacenili v týchto lokalitách:

Školská 46, 960 01 Zvolen … Hurbanova 29, 022 01 Čadca … Rekreačná 4, 921 01 Piešťany …  Cukrová 3, 917 01 Trnava … Gercenova 3, 851 01 Bratislava-Petržalka … Pri Struhe 3, 831 07 Bratislava – Vajnory … Odeská 75, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Laténska 7, 851 10 Bratislava – Rusovce … Komárovská 35, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … Muránska 3, 84110 Bratislava – Devín … Cabajská 12, 949 01 Nitra … Mojín 2108, 979 01 Rimavská Sobota … Pílová 4 , 851 10 Bratislava – Jarovce … Nezábudková 1, 929 01 Dunajská Streda … Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava – Ružinov … Radlinského 25, 811 07 Bratislava – Staré Mesto … Pod Lachovcom 53, 020 01 Púchov … Niklová 8, 926 01 Sereď … Petržalská 8, 851 10 Bratislava -Čunovo … Hollého 2, 902 01 Pezinok … Tovarnícka 72, 955 01 Topoľčany … SNP 89, 075 01 Trebišov … Kunerádska 15, 84103 Bratislava – Lamač … Nám. republiky 13, 984 01 Lučenec … Kukučínova 3, 036 01 Martin … Štefánikova 2, 058 01 Poprad … Donská 36, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Komenského 1, 974 01 Banská Bystrica … Jovická 6, 048 01 Rožňava … Nová 142, 900 31 Stupava … Námestie Slobody 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Karola Salvu 1, 034 01 Ružomberok … Milana Marečka 4, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves …Kukoreliho 1490, 085 01 Bardejov … Mierová 2, 066 01 Humenné … Letná 26, 052 01 Spišská Nová Ves … Pri skladoch 3, 940 64 Nové Zámky … Klimkovičova 2, 841 01 Bratislava – Dúbravka … Púpavová 43, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Ľ. Zúbka 6, 920 01 Hlohovec … Staviteľská 3, 831 04 Bratislava – Rača … Kollárova 19, 901 01 Malacky … Rachmaninovo nám. 3, 031 01 Liptovský Mikuláš … Martina Rázusa 3, 911 01 Trenčín … Parková 3, 924 01 Galanta … Junácka 2, 831 04 Bratislava – Nové Mesto … Staničné námestie 3, 040 01 Košice … Školská 47, 010 04 Žilina … Dukelská štvrť 22, 018 41 Dubnica nad Váhom …  Matice Slovenskej 14, 971 01 Prievidza … M. Chrásteka 23, 965 01 Žiar nad Hronom … 17. novembra 130, 080 01 Prešov … Gen. Goliana 25, 911 01 Trenčín … Mrazová 10, 831 06 Bratislava – Rača, Bratislava 3 … Kremnička 8, 974 05 Banská Bystrica … Stavbárov 19, 971 01 Prievidza … Boženy Němcovej 6, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, Bratislava 1 … Šafárikova 31, 982 01 Tornaľa … Tisovská cesta 27, 977 01 Brezno … Morovnianska cesta 8, 972 51 Handlová … Pri Vodnej veži 9, 851 10 Bratislava – Rusovce, Bratislava 5 … Javorová 30, 958 04 Partizánske … Cintorínska 2, 984 01 Lučenec … Matúškova 30, 026 01 Dolný Kubín … Hlavná 47, 900 31 Stupava …Vajanského 40, 020 01 Púchov … Lanškrounská 4, 060 01 Kežmarok … Na letisko 55, 058 01 Poprad … Družstevná 9, 902 03 Pezinok … Mariánska 6, 949 01 Nitra … Námestie A.Bernoláka 375, 029 01 Námestovo … Hlavná 29, 929 01 Dunajská Streda … Smrečianska 668, 031 04 Liptovský Mikuláš … F. Urbánka 18, 052 01 Spišská Nová Ves … Pod Kalváriou 8, 955 01 Topoľčany … P. O. Hviezdoslava 20, 010 01 Žilina … Hlavná 4, 091 01 Stropkov … Bystrická cesta 2026, 03401 Ružomberok …­ Štúrova 99, 018 41 Dubnica nad Váhom … Baničova 2, 903 01 Senec … Janka Alexyho 3, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Bratislava 4 … Alžbetina 30, 040 01 Košice – Staré Mesto, Košice … Konštantína Čulena 10, 917 01 Trnava … Na hrádzi 35, 851 10 Bratislava-Čunovo, Bratislava 5 … Jazdecká 12, 940 80 Nové Zámky … Pezinská 9, 901 01 Malacky … Šoltésovej 29, 965 01 Žiar nad Hronom … Vrančovičova 40, 841 03 Bratislava – Lamač, Bratislava 4 … Jantárová 30, 851 10 Bratislava – Jarovce, Bratislava 5 … Nálepkovo 512, 053 33 Nálepkovo … Pažite 3, 907 01 Myjava … A.Hlinku 1281, 036 44 Čadca … Šafárikova 2, 924 01 Galanta … Pod Kalváriou 34, 080 01 Prešov … Pribinova 79, 920 01 Hlohovec … Tomanova 49, 831 07 Bratislava – Vajnory, Bratislava 3 … Istrijská 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, Bratislava 4 … Komenského 10, 921 01 Piešťany … Trenčianska 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Žehrianska 5, 851 07 Bratislava – Petržalka, Bratislava 5 … Sološnícka 35, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Bratislava 4 … Nová 4, 979 01 Rimavská Sobota … Lomnická 12, 841 10 Bratislava – Devín, Bratislava 4 … J. A. Komenského 27, 960 01 Zvolen … Banšelova 14, 821 04 Bratislava – Ružinov, Bratislava 2 … Starinská 69, 066 01 Humenné … Cukrovarská 5, 926 01 Sereď … Gogoľova 18, 036 01 Martin … Jána Francisciho 11, 054 01 Levoča … Kalinčiakova 25, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Bratislava … A. Trúchleho – Sytnianskeho 3, 969 01 Banská Štiavnica … Ulica 8. mája 26, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava 2 … Námestie Andreja Hlinku 7, 953 01 Zlaté Moravce … Komenského 25, 085 01 Bardejov … Vonkajší rad 2, 926 01 Sereď … Záhradná 50, 094 31 Hanušovce Nad Topľou … Bratislavská 35, 931 01 Šamorín … Bernolákova 5, 968 01 Nová Baňa … Stavbárska 25, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Bratislava 2 … Celiny 864, 033 01 Liptovský Hrádok … Veškovská 52, 079 01 Veľké Kapušany … Turňa nad Bodvou 326, 044 02 Turňa nad Bodvou … Budovateľská 19, 093 01 Vranov nad Topľou … Pokroku 557, 049 11 Plešivec … Jesenského 3, 936 01 Šahy … Partizánska 61, 962 12 Detva … Strojárska 360, 966 01 Hliník nad Hronom … Trenčianska cesta 10, 957 01 Bánovce nad Bebravou … J. Hollého 9, 934 05 Levice … Budovateľská 15, 048 01 Rožňava … Jarmočná 64, 064 01 Stará Ľubovňa … Čsl. Armády 14, 071 01 Michalovce … Sečovce-Albinov 1637, 078 01 Sečovce … Staničná 18, 069 01 Snina … Tatranská 4, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava 4 … SNP 2738, 972 71 Nováky … Nádražná 327, 015 01 Rajec … Hliny 7, 017 07 Považská Bystrica … Hviezdoslavova 62, 905 01 Senica … Slovenského národného povstania 86, 075 01 Trebišov … Horná Streda 107, 916 24 Horná Streda … Športová 1, 056 01 Gelnica … Námestie slobody 48, 083 01 Sabinov … Pavlovičova 174, 089 01 Svidník … Bystrická cesta 2026, 03401 Ružomberok