Čistenie markíz a žalúzií Zvolen

Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. poskytuje svojím zákazníkom široký okruh služieb. Medzi tieto služby radíme aj čistenie a umývanie markíz vo Zvolene, kde zabezpečujeme čistenie plastových aj látkových markíz. Pri čistenie a umývanie markíz vo Zvolene je najzložitejšie čistenie látkových markíz. Dôvodom je, že látkové markízy sú znečisťované vo väčšej miere agresívnymi mestskými […]