voskovanie podláh

Polyméry, voskovanie a čistenie podláh

Polyméry, voskovanie a čistenie podláh

Pokiaľ strojové čistenie podláh nezameriavame na odstraňovanie vápenatýcha cementových závojov, zbytky stavebných nečistôt a povlakov, vždy používame zásaditú chémiu. V prípade, že čistíme podlahy po stavebných činnostiach, musíme použiť kyslú chémiu. Pokiaľ svojim zákazníkom zaistíme strojové čistenie podláh, doporučíme im nechaťsi na podlahu naniesť vosk (priemyselný polymér). Túto fluatáciu resp. […]

Umývanie okien vo výške a voskovanie podláh Zvolen

Umývanie okien vo výške a voskovanie podláh Zvolen
Zákazka umývanie okien Zvolen a strojové čistenie a voskovanie (fluatácia) podláh Zvolen – išlo o zabezpečenie umývania okien na ploche 228 m2 a pri strojovom čistení podláh sa jednalo o plochu 650 m2. Zákazka bola vykonaná 5. augusta piatimi našimi zamestnancami a trvala 13 hodín.

Pre kvalitne realizované umývanie okien Zvolen sme využili […]