Čistenie kobercov

Čištenie kobercov kotúčovým strojom + extrakčnou metodou od 1,00 €/m²
Čištenie čalúnení – sedacie miesto 7,00 €/kus